Abecední seznam všech titulů doposud zde zařazených:
Pro další hledání bude k dispozici vyhledávací formulář.

A-O

+ Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práciAnag
+ Abeceda německého obchodního právaLinde
+ Abeceda obchodního práva pro podnikateleASPI Publishing
+ AdvokacieLinde
+ AdvokacieLinde
+ Advokacie včera a dnesAleš Čeněk
+ Aktuální otázky bytového práva v praxi soudůLinde
+ Aktuální otázky reformy veřejné správy. Sborník příspěvků z konference.Práv. fakulta MU v Brně
+ Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničíKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Alternativní řešení trestních věcí v praxiKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Anglicko - český právnický slovníkLinde
+ Automobil - služební i soukromý (praktický komentář právní úpravy)Anag
+ Autorský zákonIFEC
+ Autorský zákon a předpisy souvisící - komentářLinde
+ Autorský zákon a předpisy souvisící - komentářLinde
+ Azyl a uprchlictví v mezinárodním právuPráv. fakulta MU v Brně
+ BankovnictvíPráv. fakulta MU v Brně
+ Beckovy daňové předpisyKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Byty a katastr nemovitostíLinde
+ Celní zákon a předpisy související v praxi: od 1.7.2002Anag
+ Celní zákon - úplné znění s komentářemGrada
+ Cestovní náhrady příslušníků Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Celní správy ČR a Vězeňské služby ČRAnag
+ Cestovní náhrady v tuzemsku a zahraničí: s komentářem 2003Anag
+ Církev a státPráv. fakulta MU v Brně
+ Církev a stát.Práv. fakulta MU v Brně
+ Církev a stát. Sborník příspěvků z 5. ročníku konference.Práv. fakulta MU v Brně
+ Civilní judikatura - výběr aktuálních rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu ČRLinde
+ Civilní kodexy 1811–1950–1964Doplněk
+ Civilní právo procesníLinde
+ Civilní právo procesníLinde
+ Criminal law reform in the Czech republic (Strafrechtsreform in der Tschechischen Republik)Práv. fakulta MU v Brně
+ Česká republika a současný světLinde
+ České dějiny v datech 1945 - 1999Linde
+ České dějiny v datech 1945 - 1999Linde
+ České rodinné právoPráv. fakulta MU v Brně
+ České rodinné právoDoplněk
+ Česko - anglicko - německo - francouzský slovníček právních pojmůLinde
+ Česko - anglický právnický slovníkLinde
+ Česko - francouzský slovník z oblasti právní, správní a politickéLinde
+ Česko - italský právnický slovníkLinde
+ Česko - německý právnický slovníkLinde
+ Česko - ruský právnický slovníkLinde
+ Česko - ruský slovník nové a problémové ruštiny - 1. svazekLinde
+ Česko - ruský slovník nové a problémové ruštiny - 2. svazekLinde
+ Česko-anglický právnický slovníkLinde
+ Čtyřjazyčný právnický slovníkASPI Publishing
+ Čtyřjazyčný slovník práva Evropských společenstvíLinde
+ Daň z přidané hodnotyOrac
+ Daň z přidané hodnoty s podrobným komentářem od 1. 7. 2003Anag
+ Daň z příjmů - Průřez právní úpravouLinde
+ Daně z příjmů s komentářem 2003Anag
+ Daně 2003 a předpisy související: zákon o daních z příjmu, o rezervách,...Anag
+ Daňové judikáty 1. - 4. díl (komplet)Linde
+ Daňové judikáty - 1. díl (Procesní předpisy)Linde
+ Daňové judikáty - 2. díl (Hmotněprávní předpisy)Linde
+ Daňové judikáty - 3. díl (Hmotně i procesněprávní předpisy)Linde
+ Daňové judikáty - 4. díl (Hmotně i procesněprávní předpisy)Linde
+ Daňové právoKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Daňové spory, jejich prevence a řešeníASPI Publishing
+ Daňové spory, jejich prevence a řešení II.ASPI Publishing
+ Daňové zákony a vyhlášky 2003ASPI Publishing
+ Daňové zákony a vyhlášky 2003Anag
+ Dědické právoLinde
+ Dědické právo v předpisech let 1925 - 2001Knihy nakladatelství C.H. Beck
+ DědictvíLinde
+ Dějiny českého a československého práva do roku 1945Linde
+ Dějiny českého a československého práva do roku 1945Linde
+ Dějiny ekonomických teorií pro právníkyPráv. fakulta MU v Brně
+ Dějiny evropského kontinentálního právaLinde
+ Dějiny evropského kontinentálního právaLinde
+ Dějiny evropského kontinentálního právaLinde
+ Dějiny myšlení o státěASPI Publishing
+ Dějiny právní filozofiePráv. fakulta MU v Brně
+ Dějiny právní filozofiePráv. fakulta MU v Brně
+ Dějiny římského práva: ve třech fázích jeho vývojeAcademia
+ Dekrety prezidenta republiky 1940–1945Doplněk
+ Demokracie v AmericeAcademia
+ Dimenze ochrany lidských práv v EUASPI Publishing
+ Dokumenty k ústavním systémům. /texty ústav USA, Francie, Ruska, SRN, Itálie, Švýcarska, Španělska/Karolinum
+ Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa I. (1918-1945)Karolinum
+ Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa. Díl II. - část II/AKarolinum
+ Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa. Díl II. - část II/B.Karolinum
+ Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa, díl III.Karolinum
+ Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa, IV.Karolinum
+ Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa, IV.Karolinum
+ Dokumenty ke studiu evropského právaLinde
+ Dokumenty ke studiu evropského právaLinde
+ Dokumenty ke studiu mezinárodního právaAleš Čeněk
+ Dokumenty ke studiu práva Evropských společenství 1.Práv. fakulta MU v Brně
+ Dokumenty ke studiu ústavního a správního právaAleš Čeněk
+ Dokumenty ke studiu Ústavního právaAleš Čeněk
+ Dopravní přestupky v praxiLinde
+ Dopravní řád drah v úplném zněníAnag
+ Dovolená na zotavenouAnag
+ Družstvní právoKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Důchodové předpisy s komentářemAnag
+ Důchodové systémyPráv. fakulta MU v Brně
+ Ekonomie pro právníkyAleš Čeněk
+ Elektronický podpis: přehled právní úpravy, komentář k prováděcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmůAnag
+ Encyklopedie římského právaAcademia
+ Evropská ochrana lidských práv v dokumentechKarolinum
+ Evropská úmluva o lidských právech a Česká republika - Judikatura a řízení před Evropským soudem pro lidská právaLinde
+ Evropská unie a její právo pro začátečníkyPráv. fakulta MU v Brně
+ Evropská unie - vnitřní a vnější bezpečnost a ochrana základních práv (na pozadí boje s mezinárodním terorismem)Linde
+ Evropská unijní ochrana lidských práv (Charta a další instrumenty ochrany lidských práv v EU)Linde
+ Evropské měnové právoKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Evropské mezinárodní právo soukroméPráv. fakulta MU v Brně
+ Evropské právo a podnikLinde
+ Evropské právo a podnikLinde
+ Evropský soud pro lidská právaLinde
+ Evropský vnitřní trh a příprava České republiky na začleněníLinde
+ Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxiLinde
+ Exekuce v soudní praxiKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Exekuční řádLinde
+ Exekuční řádGrada
+ Extremismus a jeho právní a sociologické aspektyLinde
+ Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouva o převodu ziskuLinde
+ Finance obcí, měst a krajůOrac
+ Finance územních samosprávných celkůPráv. fakulta MU v Brně
+ Finanční právo a jeho institutyLinde
+ Finanční správaPráv. fakulta MU v Brně
+ Freedom of Contract ConferencePráv. fakulta MU v Brně
+ Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postiženíKarolinum
+ Integrated English Language Course in Refugee LawPráv. fakulta MU v Brně
+ Internet a autorské právoLinde
+ Introduction to Legal English 1.Karolinum
+ Introduction to Legal English 2.Karolinum
+ Jak jednat v boji s konkurencíLinde
+ Jak se dostat na právaGrada
+ Jak uzavírat obchodní smlouvyLinde
+ Jak získat zbrojní průkazOrac
+ K některým aktuálním problémům vzniku pracovního poměru v teorii a praxiPráv. fakulta MU v Brně
+ K normotvorné pravomoci obcíPráv. fakulta MU v Brně
+ K obchodním závazkovým vztahůmPráv. fakulta MU v Brně
+ Kapitoly ze sociální psychologie pro právníkyAleš Čeněk
+ Kartelové právoPráv. fakulta MU v Brně
+ Katastr nemovitostíLinde
+ Katastrální (a související) judikaturaLinde
+ Kauce při hrozící škodě v římském právu (Cautio damni infecti)Práv. fakulta MU v Brně
+ Kdy do důchodu a za kolikGrada
+ Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské RusiASPI Publishing
+ Komentář k obchodnímu zákoníkuLinde
+ Komentář k obchodnímu zákoníku - 1.díl (§ 1 - 55)Linde
+ Komentář k obchodnímu zákoníku - 2.díl (§ 56 - 260)Linde
+ Komentář k obchodnímu zákoníku - 4.díl (§ 409 - 565)Linde
+ Komentář k obchodnímu zákoníku - 5.díl (§ 566 - 775)Linde
+ Kompendium zum Asylrecht, Ausländerrecht und zum Schutz der MenschenrechtePráv. fakulta MU v Brně
+ Kompenzace informačního deficitu procesní strany v civilním soudním sporuPráv. fakulta MU v Brně
+ Koncepce nové kodifikace trestního práva hmotného České republiky. Sborník příspěvků z mezinárodní konference.Práv. fakulta MU v Brně
+ Koncernové právo v Německu, Evropské unii a České republiceKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Koncesní systém v živnostenském podnikáníAnag
+ Konkurs a vyrovnáníOrac
+ Konkurz na počátku třetího tisíciletíLinde
+ Kontrola kriminality mládežeAleš Čeněk
+ Kontrola spojování soutěžitelůKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Konvergence zemí střední a východní Evropy k EULinde
+ KriminalistikaPráv. fakulta MU v Brně
+ Kupní smlouva v mezinárodním obchodním stykuLinde
+ Latina pro právníkyPráv. fakulta MU v Brně
+ Latinsko-český slovníček římského právaOrac
+ Le Francais pour les juristesKarolinum
+ Les droits de l'homme. Dossier de textes, documents et exercices.Práv. fakulta MU v Brně
+ Lesní zákon a předpisy souvisejícíKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Lidská dimenze OBSE a současné mezinárodní právoKarolinum
+ Lidská práva proti rasismuDoplněk
+ Likvidace v kostceAnag
+ Likvidace, likvidační projekt a jeho součásti.Prospektrum
+ Listina základních práv a svobod v aplikační praxi ČRKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Logika a právoKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Majetek obcí a krajů v platné právní úpravěLinde
+ Majetek státu v platné právní úpravěLinde
+ Majetková účast občanů v družstvech a její státoprávní aspektyPráv. fakulta MU v Brně
+ Malá encyklopedie českých právníkůLinde
+ Malá encyklopedie latiny v právuLinde
+ Malá encyklopedie latiny v právuLinde
+ Malá právnická encyklopedieLinde
+ Malá právnická encyklopedieLinde
+ Metodika výkladu právních předpisůDoplněk
+ Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a organizovanému zločinuKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismyv oblasti lidských právKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Mezinárodní a evropské právo lidských právPráv. fakulta MU v Brně
+ Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporůLinde
+ Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporůLinde
+ Mezinárodní dokumenty o lidských právech - anglicky a českyLinde
+ Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcechLinde
+ Mezinárodní právo obchodní II. Řešení sporů.Práv. fakulta MU v Brně
+ Mezinárodní právo obchodní I. Obchodní transakcePráv. fakulta MU v Brně
+ Mezinárodní právo obchodní. Obchodní transakce, část I.Práv. fakulta MU v Brně
+ Mezinárodní právo soukroméDoplněk
+ Mezinárodní právo soukromé a obchodní. (Sborník přednášek francouzských učitelů na PrF ...)Práv. fakulta MU v Brně
+ Mezinárodní právo veřejnéDoplněk
+ Mezinárodní právo veřejnéDoplněk
+ Mezinárodní právo veřejnéASPI Publishing
+ Mezinárodní právo veřejnéLinde
+ Mezinárodní právo veřejné, obecná částPráv. fakulta MU v Brně
+ Místní poplatky - úplné znění zákona o místních poplatcích s poznámkamiLinde
+ Místní referendum v České republice. Zákon o místním referendu s poznámkami podle stavu k 1. 10. 2004Linde
+ Místní správa v liberálních demokraciíchDoplněk
+ Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPOLinde
+ Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPOLinde

P

+ Partnerství, manželství a paragrafyGrada
+ Platební rozkazLinde
+ Plody z otráveného stromuPráv. fakulta MU v Brně
+ Pocta Vladimíru Mikule k 65. narozeninámASPI Publishing
+ Podezřelý podnikatelOrac
+ Policejní právo - texty norem s komentářem podle stavu k 1. 1. 2002Linde
+ PolitologiePráv. fakulta MU v Brně
+ Poměr mezinárodního a vnitrostátního právaDoplněk
+ Postmodernismus a zjišťování skutkového stavu v civilním soudním řízeníPráv. fakulta MU v Brně
+ Pozemky a právoOrac
+ Pozornost, úplatek a korupceLinde
+ Pracovní doba podle zákoníku práce v praxiAnag
+ Pracovní právo a Dodatek k učebnici Pracovní právoPráv. fakulta MU v Brně
+ Pracovní právo České republikyPráv. fakulta MU v Brně
+ Pracovní právo v otázkách a odpovědíchAnag
+ Pracovní právo v příkladechKarolinum
+ Praktická cvičení ze správního práva (obecná část)Práv. fakulta MU v Brně
+ Praktický průvodce vnitřními směrnicemi pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu 2003Anag
+ Praktikum z pozemkového právaPráv. fakulta MU v Brně
+ Praktikum z trestního práva hmotnéhoKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Praktikum z trestního práva hmotného I. (obecná a zvláštní část)Práv. fakulta MU v Brně
+ Praktikum z trestního řízeníPráv. fakulta MU v Brně
+ Právní a daňové aspekty e-obchoduLinde
+ Právní a politologické problémy volebPráv. fakulta MU v Brně
+ Právní aspekty doménových jmenLinde
+ Právní dějiny evropských zemí a USAAleš Čeněk
+ Právní dějiny mimoevropských zemíAleš Čeněk
+ Právní dějiny na území České republikyLinde
+ Právní dějiny 1 - StarověkDoplněk
+ Právní dějiny 1. StarověkPráv. fakulta MU v Brně
+ Právní dějiny 2 - Státy západní Evropy a USADoplněk
+ Právní dějiny 2. Státy západní EvropyPráv. fakulta MU v Brně
+ Právní dějiny 3 - Státy střední a východní EvropyDoplněk
+ Právní dějiny 3. Východní EvropaPráv. fakulta MU v Brně
+ Právní nástupnictví měny euroLinde
+ Právní ochrana databázíKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Právní ochrana spotřebitele v ČRKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Právní pomoc v cizině v přípravném řízení trestnímKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Právní pověryLinde
+ Právní předpisy ČR 9. 5. 1945 - 31. 12. 1999Linde
+ Právní předpisy ČR 9. 5. 1945 - 31. 12. 1999Linde
+ Právní předpisy samosprávyLinde
+ Právní styk s cizinou v trestním a netrestním řízení a před orgány veřejné správyLinde
+ Právní subjektivita státních socialistických organizací v pracovně právních vztazíchAcademia
+ Právnické osoby a jejich typologieKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Právnické osoby. Obecná právní charakteristika.Práv. fakulta MU v Brně
+ Právo hypotečního úvěrováníKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Právo mezinárodní bezpečnosti a odzbrojeníAcademia
+ Právo mezinárodního obchoduPráv. fakulta MU v Brně
+ Právo mezinárodních smluv - Vídeňská úmluva o smluvním právu (1969) - s komentářemKarolinum
+ Právo na odpor a občanskou neposlušnostDoplněk
+ Právo obcí a krajů v České republiceKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Právo proti nekalé soutěžiKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Právo sociálního zabezpečeníAleš Čeněk
+ Právo v kostceLinde
+ Právo ve včelařstvíOrac
+ Právo vnějších vztahů Evropské unieLinde
+ Právo vnějších vztahů Evropské unieLinde
+ Právo zahraničních investic v ČíněAcademia
+ Právo životního prostředí Evropských společenství - praktický průvodceLinde
+ Právo životního prostředí 1. dílPráv. fakulta MU v Brně
+ Právo životního prostředí 2. dílPráv. fakulta MU v Brně
+ Právo životního prostředí 3. dílPráv. fakulta MU v Brně
+ Právo životního prostředí. 3. díl.Práv. fakulta MU v Brně
+ Právo, zákonodárství a svoboda: nový výklad liberálních principů spravedlnosti a politické ekonomieAcademia
+ Právo, zákonodárství a svoboda: nový výklad liberálních principů spravedlnosti a politické ekonomie (1. díl)Academia
+ Právo, zákonodárství a svoboda: nový výklad liberálních principů spravedlnosti a politické ekonomie (2. díl)Academia
+ Právo, zákonodárství a svoboda: nový výklad liberálních principů spravedlnosti a politické ekonomie (3. díl)Academia
+ Principy a východiska nového kodexu soukromého právaLinde
+ Problém nacistické právní filosofieAleš Čeněk
+ Problémy konkursního řízení a jejich řešeníLinde
+ Prováděcí a souvisící předpisy k občanskému zákoníkuLinde
+ Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchoděLinde
+ Průvodce judikaturou Evropského soudního dvoraLinde
+ Průvodce judikaturou Evropského soudního dvora - 2. dílLinde
+ Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správuLinde
+ Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správuLinde
+ Průvodce policisty trestním řízením se vzory procesních postupů Policie ČRLinde
+ Průvodce úředníka správním řízením se vzory procesních postupů orgánů veřejné správyLinde
+ Předběžná otázka v komunitárním právuLinde
+ Předmět sporu v civilním soudním řízeníPráv. fakulta MU v Brně
+ Přehled judikatury ve věcech obchodního rejstříku a rejstříku společenství vlastníků jednotekASPI Publishing
+ Přehled judikatury ve věcech obchodních společnostíASPI Publishing
+ Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnostiASPI Publishing
+ Přehled judikatury ve věcech pracovněprávníchASPI Publishing
+ Přehled judikatury - trestné činy proti majetku / krádežASPI Publishing
+ Přehled pomocných věd historickýchPráv. fakulta MU v Brně
+ Přehled směnečné judikaturyASPI Publishing
+ Překlad v právní praxiLinde
+ Přepravní řád pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu s komentářemAnag
+ Přestupkové právoLinde
+ Přestupkové právoLinde
+ Přestupkové řízeníLinde
+ Přestupky a jiné správní deliktyKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Přezkum správních rozhodnutíPráv. fakulta MU v Brně
+ Příběhy spravedlnostiLinde
+ Příklady a klauzurní práce z trestního práva hmotného a procesníhoKarolinum
+ Příklady účtování a souvztažnosti pro nevýdělečné organizace po 1. 1. 2002Linde
+ Příklady z pracovního právaKarolinum
+ Případy a materiály ke studiu mezinárodního právaKarolinum
+ Příručka hospodářského práva EUASPI Publishing
+ Přístup k informacím o životním prostředí. Sborník z konference.Práv. fakulta MU v Brně
+ Psychologie pro právníkyAleš Čeněk
+ Psychologie pro právníkyPráv. fakulta MU v Brně
+ Psychologie pro právníkyPráv. fakulta MU v Brně
+ Psychopatologie pro právníkyAleš Čeněk

R

+ Rádce nájemníka bytuGrada
+ Reklama a právoOrac
+ Rekodifikace českého trestního práva procesního. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané dne 21. listopadu 2000 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.Práv. fakulta MU v Brně
+ Restituce majetku podle zákona o půděKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Restituce podle zákona o půdě. Sborník příspěvků z konference.Práv. fakulta MU v Brně
+ Riziko v pojetí kriminologickém a juristickémPráv. fakulta MU v Brně
+ Ročenka Evropského práva II (1996)Práv. fakulta MU v Brně
+ Ročenka evropského práva III (1997)Práv. fakulta MU v Brně
+ Ročenka evropského práva svazek IV (1998)Práv. fakulta MU v Brně
+ Ročenka evropského práva. Svazek V (1999)Práv. fakulta MU v Brně
+ Rodinné právo, příklady k řešeníPráv. fakulta MU v Brně
+ Rozhodčí řízeníAleš Čeněk
+ Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním stykuASPI Publishing
+ Rozhovory s kocourem Batulem o české právní historiAleš Čeněk
+ Rozpočtové právoKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právuKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právuKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Rusko - český právnický slovníkLinde
+ Rybářská strážOrac
+ Rybářství a právoOrac
+ Římské právo v datechKnihy nakladatelství C.H. Beck

S

+ Sbírka příkladů z obchodního právaKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Sbírka příkladů z pracovního práva a práva sociálního zabezpečeníAleš Čeněk
+ Sbírka příkladů z pracovního práva a práva sociálního zabezpečeníPráv. fakulta MU v Brně
+ Sbírka příkladů z práva sociálního zabezpečeníAleš Čeněk
+ Sbližování českého práva s právem ES - dokumentyLinde
+ Selected Decisions of the Constitutional Court of the Czeh Republic 2001-2003 Volume IIILinde
+ Selected Decisions of the Constitutional Court of the Czech RepublicLinde
+ Selected Decisions of the Constitutional Court of the Czech Republic 2001 - 2002 - Volume IILinde
+ Seminární praktikum z ústavního právaAleš Čeněk
+ Sexuologie pro právníkyKarolinum
+ Silniční daň v praxiOrac
+ Silniční dopravní nehoda v teorii a praxiLinde
+ Slovník českého práva - I. a II. dílLinde
+ Slovník definic v českém právuOrac
+ Služební poměr příslušníků Policie České republikyLinde
+ Služební poměr s komentářemAnag
+ Služební příjem příslušníků Policie ČR, Vězeňské služby ČR, Celní správy ČR a Hasičského záchranného sboru ČRAnag
+ Smlouva o dílo podle obchodního zákoníkuLinde
+ Smlouvy a jiná ujednání v pracovním právuAnag
+ Smlouvy o zamezení dvojího zdaněníLinde
+ Smluvní typy druhé hlavy třetí části obchodního zákoníkuPráv. fakulta MU v Brně
+ Smluvní typy druhé hlavy třetí části obchodního zákoníkuPráv. fakulta MU v Brně
+ Smluvní vztahy při podnikáníAnag
+ Sociální kontrola a právoPráv. fakulta MU v Brně
+ Sociální pomoc a právoOrac
+ Sociální předpisy 2003Anag
+ Sociální zabezpečeníPráv. fakulta MU v Brně
+ Sociologie práva v textechPráv. fakulta MU v Brně
+ Solidární závazkyKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Soubor právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeníASPI Publishing
+ Soudní antropologie (základní kurs)Práv. fakulta MU v Brně
+ Soudní judikatura ve věcech správních 1993 - 1997Linde
+ Soudní kontrola ústavnostiASPI Publishing
+ Soudní lékařství pro právníkyAleš Čeněk
+ Soudní lékařství pro právníkyKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Soudní psychiatrie pro právníkyKarolinum
+ Soudní řád správní a předpisy souvisící s novou úpravou správního soudnictví s vysvětlivkami - aktualizovaný dotisk 2004Linde
+ Souhrnný rejstřík ke Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 1986 - 2001 (s přílohou k ročníku 2002) ve věcech občanskoprávních, obchodních a správníchLinde
+ Soukromé právo pro neprávníkyAleš Čeněk
+ Soukromoprávní vztahy v judikatuře Ústavního soudu ČRLinde
+ Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěžiPráv. fakulta MU v Brně
+ Společné jmění manželůLinde
+ Společnost s ručením omezenýmProspektrum
+ Společnost s ručením omezenýmASPI Publishing
+ Společnost s ručením omezeným v roce 2003 - účetní a daňová kuchařkaAnag
+ Společnosti v likvidaci k roku 2000 - SborníkLinde
+ Správa daní a poplatků s komentářem - komplexní pohled na problémy správy daníAnag
+ Správa daní ve vzorech aneb Jak lépe komunikovat s finančními úřadyLinde
+ Spravedlnost v právuPráv. fakulta MU v Brně
+ Správní právo. Obecná částPráv. fakulta MU v Brně
+ Správní právo. Procesní částPráv. fakulta MU v Brně
+ Správní právo, procesní částPráv. fakulta MU v Brně
+ Správní řád - nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkamiLinde
+ Správní řád - poznámkové vydáníLinde
+ Srovnávací ústavní právoASPI Publishing
+ Starobní důchod 2004Linde
+ Stát a firma v podmínkách smíšené ekonomikyPráv. fakulta MU v Brně
+ Stát a právoAcademia
+ Státní službaPráv. fakulta MU v Brně
+ Státní sociální podporaGrada
+ Státní sociální podpora 2003Anag
+ Stav a perspektivy českého družstevnictví a právoPráv. fakulta MU v Brně
+ Stavební a technický řád drah v úplném zněníAnag
+ Stavební právoLinde
+ Stavební zákon a předpisy souvisejícíKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Stavební zákon v otázkách, odpovědích a soudní praxiASPI Publishing
+ Stavební zákon v teorii a praxiLinde
+ Stavební zákon v teorii a praxiLinde
+ Stráž přírodyOrac
+ Stručné dějiny ekonomických reforemDoplněk
+ Stručný průvodce zaměstnavateleOrac
+ Stručný průvodce zaměstnavateleOrac
+ Studie z mezinárodního právaAcademia
+ Subjekty obchodního právaPráv. fakulta MU v Brně
+ Subjekty obchodního práva. Vybrané problémy.Práv. fakulta MU v Brně
+ Svoboda informací - Svobodný přístup k informacím v právním řádu ČRLinde
+ Svoboda projevu a její meze v právu ČRLinde
+ Sylabus římského práva soukroméhoAleš Čeněk

T

+ Teorie právaAleš Čeněk
+ Teorie právaPráv. fakulta MU v Brně
+ Texty ke studiu římského právaOrac
+ Texty ke studiu sociologie právaPráv. fakulta MU v Brně
+ Tisk a právoOrac
+ Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČRKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Trest smrti v německo-českém porovnáníDoplněk
+ Trestní právo a zdravotnictvíOrac
+ Trestní právo hmotné - Obecná částLinde
+ Trestní právo hmotné. Obecná část.Práv. fakulta MU v Brně
+ Trestní právo hmotné. Zvláštní částPráv. fakulta MU v Brně
+ Trestní právo procesníLinde
+ Trestní právo procesníPráv. fakulta MU v Brně
+ Trestní právo procesníLinde
+ Trestní řádKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Trestní řádKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Trestní zákon a trestní řádLinde
+ Trestní zákonodárství nad mládežíPráv. fakulta MU v Brně
+ Tržní moc a duševní vlastnictví v evropském soutěžním právuKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Tvorba práva a její současné problémyLinde

V

+ Věcná břemena od A do ZLinde
+ Velká ekonomická encyklopedieLinde
+ Velká kniha smluvních vzorůKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Veřejná správa a finance veřejného sektoruASPI Publishing
+ Veřejná správa na prahu 21. století. Sborník z konference.Práv. fakulta MU v Brně
+ Veřejná správa: sociálně-psychologické problémy v historii a současnostiLinde
+ Veřejná správa: sociálně-psychologické problémy v historii a současnostiLinde
+ Veřejné dražby a exekuceLinde
+ Veřejné finance se zaměřením na rozpočtové právoPráv. fakulta MU v Brně
+ Veřejné zakázky - zákon o veřejných zakázkách s vysvětlivkamiLinde
+ Veřejný pořádek aneb Co trápí starostyLinde
+ Vládní orgán moderního státuDoplněk
+ Vlastnictví státuPráv. fakulta MU v Brně
+ Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu (oblast policejní a justiční spolupráce)Linde
+ Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu (oblast policejní a justiční spolupráce)Linde
+ Všeobecná teorie noremPráv. fakulta MU v Brně
+ Výbor z textů ke studiu mezinárodního práva soukroméhoPráv. fakulta MU v Brně
+ Vybraná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech administrativních (1918-1948)Linde
+ Vybrané dokumenty ke studiu mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchoduAleš Čeněk
+ Vybrané kapitoly ke studiu ústavního právaPráv. fakulta MU v Brně
+ Vybrané mezníky českých právních dějinAleš Čeněk
+ Vybrané problémy mezinárodního práva soukromého v justiční praxiPráv. fakulta MU v Brně
+ Vybrané texty z dějin právní filozofiePráv. fakulta MU v Brně
+ Vydržení v českém právuKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Východiska a principy odměňování závislé práce v České republicePráv. fakulta MU v Brně
+ Výkon rozhodnutí v soudním řízeníLinde
+ Výpověď – z hlediska zaměstnance i zaměstnavateleGrada
+ Výpovědní důvody z nájmu bytuLinde
+ Vyrovnání se s komunistickou minulostí ve státech střední EvropyLinde
+ Významné mezinárodní dokumenty k ochraně lidských právKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Vzory korespondence s finančními úřadyAnag
+ Vzory podání a rozhodnutí podle živnostenského zákonaKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Vzory podání a rozhodnutí v trestních věcechLinde
+ Vzory podání s komentářemASPI Publishing
+ Vzory podání ve správních věcechPráv. fakulta MU v Brně
+ Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech tří stupňů v občanském soudním řízeníLinde
+ Vzory smluv a podáníLinde
+ Vzory smluv v pracovněprávních vztazíchAnag
+ Vztahy smluvních stran v oblasti bezpečnosti práce a požární ochranyASPI Publishing

Z

+ Z rozhodovací činnosti katastrálního úřaduKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Zadávání veřejných zakázekLinde
+ Zadávání veřejných zakázekKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Zadržení a vazba v českém trestním procesuKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Základní otázky sbližování českého práva s právem ESASPI Publishing
+ Základní pojmy a instituty správního právaPráv. fakulta MU v Brně
+ Základní zásady trestního řízení v demokratickém systémuASPI Publishing
+ Základy ekonomie 1Doplněk
+ Základy filosofie právaAcademia
+ Základy kriminalistikyAleš Čeněk
+ Základy logiky a argumentace pro zájemce o umělou inteligenci, filozofii, práva a učitelstvíAleš Čeněk
+ Základy pojišťovacího právaOrac
+ Základy pracovního práva a sociální zabezpečení v Evropských společenstvíchPráv. fakulta MU v Brně
+ Základy práva Evropské unie pro ekonomyLinde
+ Základy práva Evropské unie pro ekonomyLinde
+ Základy rétoriky pro právníkyPráv. fakulta MU v Brně
+ Základy ruského práva a právnické terminologie aneb ruské právní minimumASPI Publishing
+ Základy směnečného právaLinde
+ Základy sociologie právaDoplněk
+ Základy správní vědyPráv. fakulta MU v Brně
+ Základy správního práva trestníhoKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Základy státovědyPráv. fakulta MU v Brně
+ Základy teorie práva (pro BDS)Práv. fakulta MU v Brně
+ ZákonAcademia
+ Zákon o bankách a předpisy souvisejícíKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Zákon o bankách s komentářemASPI Publishing
+ Zákon o dráhách v úplném znění s komentářemAnag
+ Zákon o důchodovém pojištěníAnag
+ Zákon o insolventnosti aneb Kdo vyplatí zaměstnancům mzdy ?Linde
+ Zákon o investičních společnostech a investičních fondechKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Zákon o konkursu a vyrovnáníProspektrum
+ Zákon o konkursu a vyrovnáníIFEC
+ Zákon o konkursu a vyrovnání a předpisy souvisícíLinde
+ Zákon o konkursu a vyrovnání a předpisy souvisící - komentářLinde
+ Zákon o konkursu a vyrovnání. Komentář.Knihy nakladatelství C.H. Beck
+ Zákon o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy rostlin a živočichů s poznámkamiLinde
+ Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesnímKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Zákon o nadacích a nadačních fondechKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostorKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Zákon o obalech s vysvětlivkami a předpisy souvisícímiLinde
+ Zákon o obcích (obecní zřízení) - komentářLinde
+ Zákon o obcích (obecní zřízení) - komentářLinde
+ Zákon o oceňování majetkuKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Zákon o odpadech a předpisy souvisícíLinde
+ Zákon o ochraně hospodářské soutěže - komentář a předpisy souvisícíLinde
+ Zákon o ochraně hospodářské soutěže - komentář a související české i komunitární předpisyLinde
+ Zákon o ochraně hospodářské soutěže - Komentář a související české i komunitární předpisyLinde
+ Zákon o ochraně přírody a krajiny a předpisy související. Komentované znění.Práv. fakulta MU v Brně
+ Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečeníAnag
+ Zákon o penzijním připojištění - komentářLinde
+ Zákon o pojistné smlouvě - komentářLinde
+ Zákon o pojišťovnictví s komentářemOrac
+ Zákon o pozemních komunikacích s komentářem a vyhláškouLinde
+ Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon) a předpisy souvisejícíKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a předpisy souvisejícíKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Zákon o provozu na pozemních komunikacíchLinde
+ Zákon o regulaci reklamyLinde
+ Zákon o rodiněKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Zákon o rodině a předpisy souvisícíLinde
+ Zákon o rodině - Komentář a předpisy souvisícíLinde
+ Zákon o rodině - komentář a předpisy souvisící -Linde
+ Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů s přílohamiKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Zákon o správě daní a poplatkůKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Zákon o technických požadavcích na výrobkyLinde
+ Zákon o transformaci družstevLinde
+ Zákon o účetnictví a předpisy souvisejícíASPI Publishing
+ Zákon o Ústavním souduKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Zákon o Veřejném ochránci právKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Zákon o veřejných dražbáchKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Zákon o vlastnictví bytůKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Zákon o zaměstnanostiAnag
+ Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostemKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Zákon o zdravotním pojištěníAnag
+ Zákon o zmírnění majetkových a jiných křivd z období od 25.2.1948 do 1.1.1990Knihy nakladatelství C.H. Beck
+ Zákon proti praní špinavých penězLinde
+ Zákon proti praní špinavých peněz s komentářem a příkladyLinde
+ Zákon směnečný a šekovýKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Zákon směnečný a šekový - komentář 1. díl Směnky a 2. díl ŠekyLinde
+ Zákon směnečný a šekový - 1. díl: SměnkyLinde
+ Zákon směnečný a šekový - 2. díl: ŠekyLinde
+ Zákoník práceKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Zákoník práceIFEC
+ Zákoník práce a porušování pracovněprávních předpisůAnag
+ Zákoník práce a předpisy související s komentářemASPI Publishing
+ Zákoník práce a související právní předpisy s komentářem 2003Anag
+ Zákoník práce a související předpisyLinde
+ Zákoník práce po novele v otázkách a odpovědíchASPI Publishing
+ Zákoník práce s poznámkamiASPI Publishing
+ Zákoník práce - Komentář a předpisy souvisícíLinde
+ Zákoník práce - úplné znění s výklademGrada
+ Zákoník práce – chyby a problémyGrada
+ Zákony o zaměstnanosti a předpisy souvisícíLinde
+ Zánik nájmu bytuKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Zásada projednací v civilním soudním řízeníPráv. fakulta MU v Brně
+ Zásady soukromého právaPráv. fakulta MU v Brně
+ Zbraně, střelivo a právoOrac
+ Zbrojní průkaz - vše, co potřebujete vědět ke zkoušce odborné způsobilostiLinde
+ Zbrojní průkaz - vše, co potřebujete znát ke zkoušce odborné způsobilostiLinde
+ Zločin bez hranic - Vyšetřování terorismu a organizovaného zločinuLinde
+ Změny v obchodním právuOrac
+ Živnostenské oprávněníPráv. fakulta MU v Brně
+ Živnostenské podnikáníOrac
+ Živnostenský zákonKnihy nakladatelství C.H. Beck
+ Živnostenský zákon a předpisy souvisícíLinde
+ Živnostenský zákon v praxi 2003Anag
Přehled časopisů:
Přehled sbírek rozhodnutí:
Přehled nakladatelsví:
Odkazy na knihovny:

Právnické fakultní knihovny:
Praha, Plzeň, Brno

Státní technická knihovna Internetová virtuální knihovna

Národní knihovna České republiky NK

Souborný katalog Univerzity Karlovy

Knihovna Akademie věd ČR Library Information Network

Parlamentní knihovna ČR

Státní vědecké knihovny:
Ústí nad Labem, Plzeň, Ostrava, Olomouc, Liberec, Kladno, Hradec Kralové, České Budějovice
Státní pedagogická knihovna

Zkuste též Knihovnu knihoven