Posledních 50 knižních novinek vložených do knihovny:

Dokumenty ke studiu Ústavního práva
  Pezl, Tomáš
   Aleš Čeněk, Plzeň 2006

Významné mezinárodní dokumenty k ochraně lidských práv
  Flegl Vladimír
   Knihy nakladatelství C.H. Beck, Praha 1998

Základy správního práva trestního
  Mates Pavel a kol.
   Knihy nakladatelství C.H. Beck, Praha 2002

Úvod do srovnávacího práva obchodního
  Pelikánová Irena
   Knihy nakladatelství C.H. Beck, Praha 2000

Soudní lékařství pro právníky
  Strejc Přemysl
   Knihy nakladatelství C.H. Beck, Praha 2000

Sbírka příkladů z obchodního práva
  Eliáš Karel, Hanák Ondřej, a kol.
   Knihy nakladatelství C.H. Beck, Praha 2002

Římské právo v datech
  Skřejpek Michal
   Knihy nakladatelství C.H. Beck, Praha 1997

Obecné mezinárodní právo v dokumentech
  Potočný Miroslav, Ondřej Jan
   Knihy nakladatelství C.H. Beck, Praha 2004

Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismyv oblasti lidských práv
  Šturma Pavel
   Knihy nakladatelství C.H. Beck, Praha 2003

Evropské měnové právo
  Tomášek Michal
   Knihy nakladatelství C.H. Beck, Praha 2004

Rozpočtové právo
  Marková Hana
   Knihy nakladatelství C.H. Beck, Praha 2001

Koncernové právo v Německu, Evropské unii a České republice
  Černá Stanislava
   Knihy nakladatelství C.H. Beck, Praha 1999

Praktikum z trestního práva hmotného
  Polák Pravoslav, Hulmáková Jana, Kybic Petr, Stočesová Simona
   Knihy nakladatelství C.H. Beck, Praha 2004

Občanský soudní řád s judikaturou a souvisejícími předpisy
  Bureš Jaroslav, Drápal Ljubomír, Krčmář Zdeněk, Mazanec Michal
   Knihy nakladatelství C.H. Beck, Praha 2004

Zadržení a vazba v českém trestním procesu
  Růžička Miroslav, Zezulová Jana
   Knihy nakladatelství C.H. Beck, Praha 2004

Ústavní soudnictví
  Sládeček Vladimír
   Knihy nakladatelství C.H. Beck, Praha 2003

Solidární závazky
  Lavický Petr
   Knihy nakladatelství C.H. Beck, Praha 2004

Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu
  Salač Jaroslav
   Knihy nakladatelství C.H. Beck, Praha 2004

Právo obcí a krajů v České republice
  Kadečka Stanislav
   Knihy nakladatelství C.H. Beck, Praha 2003

Právní ochrana databází
  Leščinský Jan
   Knihy nakladatelství C.H. Beck, Praha 2003

Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a organizovanému zločinu
  Šturma Pavel, Nováková Jana, Bílková Veronika
   Knihy nakladatelství C.H. Beck, Praha 2003

Dokumenty ke studiu mezinárodního práva
  Mrázek Josef
   Aleš Čeněk, Plzeň 2004

Vydržení v českém právu
  Petr Bohuslav
   Knihy nakladatelství C.H. Beck, Praha 2002

Tržní moc a duševní vlastnictví v evropském soutěžním právu
  Utěšený Pavel
   Knihy nakladatelství C.H. Beck, Praha 2005

Právnické osoby a jejich typologie
  Hurdík Jan
   Knihy nakladatelství C.H. Beck, Praha 2003

Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí
  Raban Přemysl
   Knihy nakladatelství C.H. Beck, Praha 2004

Notářský řád a řízení o dědictví
  Bílek Petr, Drápal Ljubomír, Jindřich Miroslav, Wawerka Karel
   Knihy nakladatelství C.H. Beck, Praha 2005

Malá právnická encyklopedie
  Doc. JUDr. Pavel Mates, Doc. JUDr. Josef Fiala, JUDr. Karel Nový, Doc. JUDr. Petr Průcha, JUDr. Ladislava Steinichová
   Linde, Praha 2004

Malá encyklopedie latiny v právu
  JUDr. Ing. Miloš Klang
   Linde, Praha 2004

Česko-anglický právnický slovník
  PhDr. Ing. Miroslav Kalina, Mgr. Marek Svoboda, Doc. PhDr. Milena Bočánková, PhDr. Jana Oherová CSc.
   Linde, Praha 2005

Zbrojní průkaz - vše, co potřebujete znát ke zkoušce odborné způsobilosti
  JUDr. Jiří Záruba, JUDr. Miroslav Krč
   Linde, Praha 2004

Ochrana před nečinností veřejné správy v českém právním řádu
  JUDr. Kateřina Frumarová Ph.D.
   Linde, Praha 2005

Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správu
  Doc. Ing. Rudolf Horák CSc., Prof. PhDr. Miroslav Krč CSc., JUDr. Radek Ondruš, Ing. Lenka Danielová Ph.D.
   Linde, Praha 2004

Ústavní soud České republiky v letech 1993-2000
  JUDr. Martin Dostál
   Linde, Praha 2004

Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO
  JUDr. Tomáš Dobřichovský
   Linde, Praha 2004

Evropský soud pro lidská práva
  Mgr. Anna Prouzová
   Linde, Praha 2004

Předběžná otázka v komunitárním právu
  Michal Bobek, Jan Komárek, Mark Gillis, Jan M. Passer
   Linde, Praha 2005

Trestní právo hmotné - Obecná část
  Doc. JUDr. Jiří Jelínek, a kolektiv
   Linde, Praha 2004

Dějiny evropského kontinentálního práva
  Kolektiv autorů Právnické fakulty UK
   Linde, Praha 2004

Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu (oblast policejní a justiční spolupráce)
  doc. JUDr. Bohumil Pikna
   Linde, Praha 2004

Zákon o rodině - komentář a předpisy souvisící -
  JUDr. Milan Holub, JUDr. Hana Nová, JUDr. Jana Hyklová
   Linde, Praha 2005

Zákon o ochraně hospodářské soutěže - komentář a související české i komunitární předpisy
  JUDr. David Raus Ph.D., JUDr. Robert Neruda
   Linde, Praha 2004

Správní řád - nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami
  JUDr. Radek Ondruš
   Linde, Praha 2005

Zákoník práce - Komentář a předpisy souvisící
  JUDr. Josef Hochman, JUDr. Ladislav Jouza, JUDr. Antonín Kottnauer
   Linde, Praha 2004

Veřejné zakázky - zákon o veřejných zakázkách s vysvětlivkami
  Doc. JUDr. Karel Marek, PhDr. Pelc Vladimír
   Linde, Praha 2005

Soudní řád správní a předpisy souvisící s novou úpravou správního soudnictví s vysvětlivkami - aktualizovaný dotisk 2004
  Mgr. Jana Brothánková, JUDr. Marie Žišková
   Linde, Praha 2004

Zákon o pojistné smlouvě - komentář
  JUDr. Ludvík Bohman, JUDr. Libuše Dryjová, JUDr. Magdalena Wawerková
   Linde, Praha 2004

Místní poplatky - úplné znění zákona o místních poplatcích s poznámkami
  PhDr. Vladimír Pelc
   Linde, Praha 2004

Zákon o obcích (obecní zřízení) - komentář
  Zdeněk Koudelka, Radek Ondruš, Petr Průcha
   Linde, Praha 2005

Místní referendum v České republice. Zákon o místním referendu s poznámkami podle stavu k 1. 10. 2004
  Mgr. Tomáš Nahodil, Mgr. Tomáš Říčka
   Linde, Praha 2004

Přehled časopisů:
Přehled sbírek rozhodnutí:
Přehled nakladatelsví:
Odkazy na knihovny:

Právnické fakultní knihovny:
Praha, Plzeň, Brno

Státní technická knihovna Internetová virtuální knihovna

Národní knihovna České republiky NK

Souborný katalog Univerzity Karlovy

Knihovna Akademie věd ČR Library Information Network

Parlamentní knihovna ČR

Státní vědecké knihovny:
Ústí nad Labem, Plzeň, Ostrava, Olomouc, Liberec, Kladno, Hradec Kralové, České Budějovice
Státní pedagogická knihovna

Zkuste též Knihovnu knihoven