Přehled odborných časopisů:

Ad NOTAM
Bulletin advokacie
Daně
Evropské právo
Kriminalistika
Obchodní právo
Právní rádce
Právní rozhledy
Právní zpravodaj
Právník
Právo a podnikání
Právo a zaměstnání
Přehled rozsudků evropského soudu pro lidská práva
Rodinné právo
Sbírka Orac - daňová
Sbírka Orac - trestní
Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu
Soudce
Soudni rozhledy
Správní právo
Trestní právo
Výběr z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva
Z aktuálních nálezů Ústavního soudu ČR
Zdravotnictví a právo
Přehled časopisů:
Přehled sbírek rozhodnutí:
Přehled nakladatelsví:
Odkazy na knihovny:

Právnické fakultní knihovny:
Praha, Plzeň, Brno

Státní technická knihovna Internetová virtuální knihovna

Národní knihovna České republiky NK

Souborný katalog Univerzity Karlovy

Knihovna Akademie věd ČR Library Information Network

Parlamentní knihovna ČR

Státní vědecké knihovny:
Ústí nad Labem, Plzeň, Ostrava, Olomouc, Liberec, Kladno, Hradec Kralové, České Budějovice
Státní pedagogická knihovna

Zkuste též Knihovnu knihoven