Elektronická knihovna JURISTIC slouží pro vedení bibliografických záznamů vybraných časopisů a knih. Bibliografické záznamy mohou být doplněny plným zněním starších článků u těch vydavatelů, kteří dali k tomuto svolení.

Do knihovny je možno přidávat také tituly, jejichž vydání se připravuje. V tomto případě plní knihovna také prezentační funkci. Aplikace umoňuje export dat pro vědecké a další knihovny. Celý systém je, přes prezentaci komerčních firem, nekomerční, což umožňuje zapojení i vzájemně konkurujících podnikatelských subjektů a v konečném důsledku zvyšuje čtenářský komfort.

Provoz knihovny je zkušební. V této verzi dochází k naplňování dat v rámci naší zájmové činnosti. Rozhodně nejsou data v knihovně úplná. Vyzýváme vydavatele ke spolupráci.

Pro práci s knihovnou použijte horní nebo boční menu. Po ukončení testovacího provozu na tomto místě naleznete komfortní vyhledávací formulář.
Přehled časopisů:
Přehled sbírek rozhodnutí:
Přehled nakladatelsví:
Odkazy na knihovny:

Právnické fakultní knihovny:
Praha, Plzeň, Brno

Státní technická knihovna Internetová virtuální knihovna

Národní knihovna České republiky NK

Souborný katalog Univerzity Karlovy

Knihovna Akademie věd ČR Library Information Network

Parlamentní knihovna ČR

Státní vědecké knihovny:
Ústí nad Labem, Plzeň, Ostrava, Olomouc, Liberec, Kladno, Hradec Kralové, České Budějovice
Státní pedagogická knihovna

Zkuste též Knihovnu knihoven