nakladatelé a vydavatelé Kategorie: nakl-vyda
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18
  116 91  Praha 1 - Nové Město
web: http://www.ilaw.cas.cz/
e-mail: ilaw@ilaw.cas.cz
Telefon(y): 224 933 392, 224 933 393, 224 933 395 Fax: 224 933 056
Ústav státu a práva Akademie věd České republiky (dále jen"ústav") byl zřízen usnesením 18. zasedání prezídia ČSAV ze dne 24. června 1955. Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 2 zákona ČNR č.283/1992 Sb., se stal pracovištěm Akademie věd České republiky a to s činností od 31. prosince 1992.
Předmětem činnosti ústavu je vědecký výzkum v oblasti práva a právní informatiky. Ústav přispívá ke zvýšení úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává časopisy, sborníky , knižní publikace apod.,organizuje vědecká setkání,poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Uskutečňuje postgraduální studium, doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci a pořádá konference, semináře apod. Úkoly realizuje samostatně ve spolupráci s vysokými školami a dalšími institucemi. V rámci hospodářské činnosti vyvíjí a poskytuje specifický software - systém právních informací Legsys.

Vydávaná periodika:
Vybrané tituly (nejsou řazeny dle data dostupnosti)
    Vyšlo:
    malá chyba: reportujte prosím na support, že se nezobrazily knihy požadovaného vydavatele, děkujeme SA[komplet.autorita]
    Ediční plán:
Autorizovaní prodejci:
    --není zatím uveden v databázi--
Přehled časopisů:
Přehled sbírek rozhodnutí:
Přehled nakladatelsví:
Odkazy na knihovny:

Právnické fakultní knihovny:
Praha, Plzeň, Brno

Státní technická knihovna Internetová virtuální knihovna

Národní knihovna České republiky NK

Souborný katalog Univerzity Karlovy

Knihovna Akademie věd ČR Library Information Network

Parlamentní knihovna ČR

Státní vědecké knihovny:
Ústí nad Labem, Plzeň, Ostrava, Olomouc, Liberec, Kladno, Hradec Kralové, České Budějovice
Státní pedagogická knihovna

Zkuste též Knihovnu knihoven