Kategorie:Časopisy - ryze odborné zařazení periodika:odborny
Právník
Nejstarší právnický časopis na světě. Jde o časopis výrazně teoretický.
ISSN--
Periodicita  mesicnik
Formát B5, obvyklý počet stran:
První číslo vyšlo: 
Tento odborný měsíčník, který je v současnosti nejstarším právnickým časopisem na světě, vycházel v roce 1998 již ve svém 137 ročníku. Je to časopis výrazně teoretický, čímž se odlišuje od zhruba 28 právnických časopisů, které dnes na území bývalého Československa vycházejí a z nichž většina je zaměřena velmi prakticistně (pro advokáty, soudce, státní zástupce, notáře apod.). Právník se zaměřuje především na hlubší teoretickou analýzu současného zákonodárství a jeho hodnocení a snaží se přinášet odborně zdůvodněné náměty k tvorbě práva, jeho rekodifikaci atd. Značnou pozornost se snaží věnovat právu Evropského společenství a sbližování českého práva s ním. V tom redakční rada spatřuje potenciální významný přínos úsilí ČR o splnění podmínek členství v Evropské unii.
Právník
Vydává: Ústav státu a práva AV ČR
Jednotlivá čísla:

naleznete na stránce www.casopispravnik.juristic.cz
Přehled časopisů:
Přehled sbírek rozhodnutí:
Přehled nakladatelsví:
Odkazy na knihovny:

Právnické fakultní knihovny:
Praha, Plzeň, Brno

Státní technická knihovna Internetová virtuální knihovna

Národní knihovna České republiky NK

Souborný katalog Univerzity Karlovy

Knihovna Akademie věd ČR Library Information Network

Parlamentní knihovna ČR

Státní vědecké knihovny:
Ústí nad Labem, Plzeň, Ostrava, Olomouc, Liberec, Kladno, Hradec Kralové, České Budějovice
Státní pedagogická knihovna

Zkuste též Knihovnu knihoven