nakladatelé a vydavatelé Kategorie: nakl-vyda
Ministerstvo vnitra
Themis - nakladatelství Tiskárny MV, p. o.
Adresa: Hybernská 2
  112 19  Praha 1
web: http://www.mvcr.cz/casopisy/themis/themis.html
e-mail: themis@seznam.cz
Telefon(y): 224 230 664, 974 886 279 Fax: 224 230 664
Nakladatelství THEMIS (nyní součást Tiskárny MV, p. o.) bylo založeno v roce 1994 s cílem vydávat knihy a informativní brožury pro potřeby ministerstva a policie a zároveň s úmyslem reprezentovat ministerstvo na veřejnosti vydáváním knih literatury faktu.
Do svého názvu THEMIS si zapůjčilo jméno bájné řecké bohyně řádu a zákonitosti v přírodě i společnosti, ochránkyně práva a spravedlnosti. Každé z písmen tohoto názvu symbolizuje jednu z cest, jíž se nakladatelství ubírá.
T - texty (zákony s komentářem)
H - historie (historická literatura faktu)
E - efekt (detektivky, krimipovídky)
M - memoáry (životopisy osobností)
I - informace (anarchismus, drogy, prevence)
S - studie (sociologie, psychologie)

Vydávaná periodika:
Vybrané tituly (nejsou řazeny dle data dostupnosti)
    Vyšlo:
    --žádná kniha v databázi--
    Ediční plán:
    --žádné knihy v databázi --
Autorizovaní prodejci:
    --není zatím uveden v databázi--
Přehled časopisů:
Přehled sbírek rozhodnutí:
Přehled nakladatelsví:
Odkazy na knihovny:

Právnické fakultní knihovny:
Praha, Plzeň, Brno

Státní technická knihovna Internetová virtuální knihovna

Národní knihovna České republiky NK

Souborný katalog Univerzity Karlovy

Knihovna Akademie věd ČR Library Information Network

Parlamentní knihovna ČR

Státní vědecké knihovny:
Ústí nad Labem, Plzeň, Ostrava, Olomouc, Liberec, Kladno, Hradec Kralové, České Budějovice
Státní pedagogická knihovna

Zkuste též Knihovnu knihoven