Společnost s ručením omezeným
Daniel Ševčík
 A5 brož,  288 stran
 Praha, 2001

 kniha je dostupná, vyšla v r. 2001

 Zařazení: právo:obchodní
Kniha zevrubně popisuje a objasňuje právní úpravu nejčastěji se vyskytujícíh společností - s.r.o. a reaguje na změny v právních předpisech, jeména novelu obchodního zákoníku účinnou od 1.1.2001.
Ve výkladu autor neopomíjí ani srovnání s předcházející právní úpravou. V publikaci jsou podrobně rozebrány jednotlivé fáze existence společností od jejího založení až pro případný zánik, fungování společnosti a právní vztahy uvnitř společnosti i k ostatním subejktům. Popsány jsou orgány společnosti a jejich postavení, práva a povinnosti společníků, společenská smlouva a její změny, obchodní podíl společníka atd. Text je doplněn řadou vzorů listin a podání, jež nejčastěji u společnosti s ručením omezeným přicházejí v úvahu.
 Zadaná cena: 364 CZK
 Vydává a více informací: Prospektrum, spol. s r. o.
Read 4460/(4220) aktualizováno: 11.3.2001
zaslat upozorneni emailem   Zaslat upozornění e-mailem
vytisknout informace o publikaci   Tisk informací o publikaci
Přehled časopisů:
Přehled sbírek rozhodnutí:
Přehled nakladatelsví:
Odkazy na knihovny:

Právnické fakultní knihovny:
Praha, Plzeň, Brno

Státní technická knihovna Internetová virtuální knihovna

Národní knihovna České republiky NK

Souborný katalog Univerzity Karlovy

Knihovna Akademie věd ČR Library Information Network

Parlamentní knihovna ČR

Státní vědecké knihovny:
Ústí nad Labem, Plzeň, Ostrava, Olomouc, Liberec, Kladno, Hradec Kralové, České Budějovice
Státní pedagogická knihovna

Zkuste též Knihovnu knihoven