Základy správního práva trestního
3. vydání
Mates Pavel a kol.
 190 stran
 Praha, 2002

 kniha je dostupná, vyšla v r. 2002

 Edice: Beckova Skripta
 Zařazení: právo: správní, trestní
 ISBN 80-7179-789-8
Publikace je systematickým výkladem otázek týkajících se vzniku a důsledku odpovědnosti za všechny delikty, které se objevují v oblasti veřejné správy. Výklad je podán tak, že v úvodních částech jsou rozebrány obecné instituty odpovědnosti (např. otázka, co to vůbec odpovědnost je, jaké jsou předpoklady jejího vzniku, kdo může být pachatelem správních deliktů atd.) a v dalších kapitolách je věnována pozornost jednotlivým správním deliktům – tedy přestupkům, jiným deliktům fyzických osob, pořádkovým deliktům, disciplinárním deliktům, deliktům právnických osob a smíšeným správním deliktům. Výklad je opřen o judikaturu, zejména vrchních soudů a Ústavního soudu.
 Zadaná cena: 390 CZK
 Vydává a více informací:
Read 3060/(2939) aktualizováno: 7.5.2005
zaslat upozorneni emailem   Zaslat upozornění e-mailem
vytisknout informace o publikaci   Tisk informací o publikaci
Přehled časopisů:
Přehled sbírek rozhodnutí:
Přehled nakladatelsví:
Odkazy na knihovny:

Právnické fakultní knihovny:
Praha, Plzeň, Brno

Státní technická knihovna Internetová virtuální knihovna

Národní knihovna České republiky NK

Souborný katalog Univerzity Karlovy

Knihovna Akademie věd ČR Library Information Network

Parlamentní knihovna ČR

Státní vědecké knihovny:
Ústí nad Labem, Plzeň, Ostrava, Olomouc, Liberec, Kladno, Hradec Kralové, České Budějovice
Státní pedagogická knihovna

Zkuste též Knihovnu knihoven