Zákon o konkursu a vyrovnání
(krok za krokem)
Tomáš Pohl
 A5,  320 stran
 Praha, 2001

 kniha je dostupná, vyšla v r. 2001

Druhé, podstatně přepracované a rozšířené vydání knihy zevrubně objasňuje nejen jednotlivá ustanovení zákona po rozsáhlé novele, ale věnuje se též dalším problémům, s nimiž se jak dlužníci, tak věřitelé či správci konkursní podstaty mohou setkat.Při rozboru problematiky je čtenář seznámen s jednotlivými úkony při konkurzu krok za krokem, zvláště jsou objasněny změny v zákoně. Pro názornost jsou uvedeny příklady, vzory podání a žalob. Publikace obsahuje úplný text zákona (ve znění zák.č.105/2000 Sb. a č. 214/2000 Sb.) opatřený komentářem a je vybavena věcným rejstříkem.
 Zadaná cena: 410 CZK
 K dostání u Vašich knihkupců nebo na adrese vydavatelství
 Vydává a více informací: Prospektrum, spol. s r. o.
Read 4433/(4186) aktualizováno: 11.3.2001
zaslat upozorneni emailem   Zaslat upozornění e-mailem
vytisknout informace o publikaci   Tisk informací o publikaci
Přehled časopisů:
Přehled sbírek rozhodnutí:
Přehled nakladatelsví:
Odkazy na knihovny:

Právnické fakultní knihovny:
Praha, Plzeň, Brno

Státní technická knihovna Internetová virtuální knihovna

Národní knihovna České republiky NK

Souborný katalog Univerzity Karlovy

Knihovna Akademie věd ČR Library Information Network

Parlamentní knihovna ČR

Státní vědecké knihovny:
Ústí nad Labem, Plzeň, Ostrava, Olomouc, Liberec, Kladno, Hradec Kralové, České Budějovice
Státní pedagogická knihovna

Zkuste též Knihovnu knihoven