Obsah č.1/2001 
ročník: 2,   vychází:  1.1.2001
případná cena tohoto čísla/předplatné :65/65

Zajišťování návratu dětí nacházejích se v cizině bez doprovodu 
  Novotná Věra
   str.: 1
   

Zákaz diskriminace - článek 2 Úmluvy o právech dítěte 
  Bayerová Monika, Zezulová Jana
   str.: 3
   

Vývoj psychiky nedospělých a mladistvých osob z hlediska potřeb výslechové praxe v trestním řízení, psychické zvláštnosti jednotlivých věkových kategorií 
  Kacafírková Marcela
   str.: 6
   

Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí podle novely OSŘ 
  Závodská Dvořáková Jana
   str.: 11
   

Ochrana těhotných žen a matek v novelizovaném zákoníku práce 
  Mašek Daniel
   str.: 14
   

Příspěvek na dopravu náležející ze státní sociální podpory 
  Burdová Eva
   str.: 17
   

Vyživovací povinnost 
 
   v rubrice: judikát     str.: 19
   

Změny v právní úpravě zástavního práva 
 
   v rubrice: otázky a odpovdědi     str.: 20
   

Zástavní smlouva a prohlášení konkurzu 
 
   v rubrice: otázky a odpovdědi     str.: 22
   

Změna osbčanského soudního řádu a soudní poplatky 
 
   v rubrice: otázky a odpovdědi     str.: 23
   

Rodičovská dovolená a zaměstnanec - muž 
 
   v rubrice: otázky a odpovdědi     str.: 24
   

Výpočet náhradní mzdy za nevyčerpanou dovolenou 
 
   v rubrice: otázky a odpovdědi     str.: 24
   

Mateřská dovolená a zavedení dvousměnného provozu 
 
   v rubrice: otázky a odpovdědi     str.: 24
   
ladici info:   tento vypis neni serazen.....je potreba v SA obsahcisla.id podle PARAM3 pridat sablonu typ vazby, predtim je potreba zjistit typ vazby z rubriky. Ale pozor typ vazby musi byt zrizen, nesmi se u vazby objevovat vykricnik !
Pokud mate dojem, ze je tento casopis potreba doladit o tento spravny vypis, reportujte tuto skutecnost spolu s url a timto textem na support.juristic.cz
Přehled časopisů:
Přehled sbírek rozhodnutí:
Přehled nakladatelsví:
Odkazy na knihovny:

Právnické fakultní knihovny:
Praha, Plzeň, Brno

Státní technická knihovna Internetová virtuální knihovna

Národní knihovna České republiky NK

Souborný katalog Univerzity Karlovy

Knihovna Akademie věd ČR Library Information Network

Parlamentní knihovna ČR

Státní vědecké knihovny:
Ústí nad Labem, Plzeň, Ostrava, Olomouc, Liberec, Kladno, Hradec Kralové, České Budějovice
Státní pedagogická knihovna

Zkuste též Knihovnu knihoven